دسته‌ی: خلاصه کتاب

خلاصه کتاب 7 اصل دستیابی به ثروت و کامیابی اثر جیم ران

خلاصه کتاب ” 7 اصل دستیابی به ثروت و کامیابی ” اثر ” جیم ران...

1 دیدگاه

خلاصه کتاب 5 مرحله رهبری اثر جان سی مکسول

خلاصه کتاب ” 5 مرحله رهبری ” اثر ” جان سی مَکسوِل ” 5 Levels...

1 دیدگاه

خلاصه کتاب اعتماد اثر دکتر هنری کلاود

خلاصه کتاب ” اعتماد ” اثر ” دکتر هِنری کلاود ” Trust by Dr. Henry...

1 دیدگاه

خلاصه کتاب 10 درصد شادتر اثر دن هریس

خلاصه کتاب ” 10 درصد شادتر ” اثر ” دَن هَریس ” 10% Happier by...

15 دیدگاه

خلاصه کتاب پرسیدن ضرری ندارد اثر تری گودی

خلاصه کتاب ” پرسیدن ضرری ندارد ” اثر ” ترِی گودی ” Doesn’t Hurt to...

1 دیدگاه

خلاصه کتاب هر برند یک قصه است اثر دونالد میلر

خلاصه کتاب ” هر برند یک قصه است ” اثر ” دونالد میلر ” Building...

11 دیدگاه

خلاصه کتاب جوانی ماندگار اثر مارک هایمن

خلاصه کتاب ” جوانی ماندگار ” اثر ” مارک هایمن ” Young Forever by Mark...

14 دیدگاه

خلاصه کتاب اول همه قوانین را بشکن اثر مارکوس باکینگهام و کورت کاف‌من

خلاصه کتاب ” اول همه قوانین را بشکن ” اثر ” مارکوس باکینگهام و کورت...

5 دیدگاه

خلاصه کتاب درمان زیبا اثر دنیل ام. دیویس

خلاصه کتاب ” درمان زیبا ” اثر ” دنیل ام. دیویس ” The beautiful cure...

5 دیدگاه