دسته‌ی: بازاریابی و فروش

خلاصه کتاب هر برند یک قصه است اثر دونالد میلر

خلاصه کتاب ” هر برند یک قصه است ” اثر ” دونالد میلر ” Building...

14 دیدگاه

خلاصه کتاب گفت و گو های سرنوشت ساز اثر کری پترسون

خلاصه کتاب ” گفت و گو های سرنوشت ساز ” اثر ” کِری پَتِرسون، جوزِف...

2 دیدگاه

خلاصه کتاب اصول برندسازی در کسب و کارهای بزرگ اثر دنیس لی یون

خلاصه کتاب ” اصول برندسازی در کسب و کارهای بزرگ ” اثر ” دِنیس لی...

2 دیدگاه

خلاصه کتاب آموزش کارمندان فروش برای تبدیل شدن به قهرمانان فروش اثر کیت روزن

خلاصه کتاب ” آموزش کارمندان فروش برای تبدیل شدن به قهرمانان فروش ” اثر ”...

1 دیدگاه

خلاصه کتاب تمام بازاریاب ها دروغگو هستند اثر ست گادین

خلاصه کتاب ” تمام بازاریاب ها دروغگو هستند ” اثر ” سِت گادین ” All...

1 دیدگاه

خلاصه کتاب روانشناسی فروش اثر برایان تریسی

خلاصه کتاب ” روانشناسی فروش ” اثر ” بِرایان تِرِیسی ” Psychology of selling by...

1 دیدگاه

خلاصه کتاب اصول و فنون مذاکره اثر ویلیام یوری و راجر فیشر

خلاصه کتاب ” اصول و فنون مذاکره ” اثر ” ویلیام یوری، راجِر فیشِر و...

43 دیدگاه