دسته‌ی: سیاست

عاشقانه‌ی مدرن | خلاصه کتاب در ستایش عشق

خلاصه کتاب « در ستایش عشق | In Praise Of Love » اثر « آلِن...

استدلال‌های غلط اقتصادی | خلاصه کتاب درست و نادرست‌های اقتصاد

خلاصه کتاب « درست و نادرست‌های اقتصاد | Economic Facts and Fallacies » اثر «...

نژاد پرستی نهادی | خلاصه کتاب اهدافِ سیاه‌پوستان

خلاصه کتاب « اهدافِ سیاه‌پوستان | The Black Agenda » اثر « آنا گیفتی اوپوکو...

حقیقت اصلی برده‌داری | خلاصه کتاب پروژه 1619

خلاصه کتاب «پروژه 1619 | The 1619 Project » اثر «نیکول هانا جونز | Nikole...

2 دیدگاه

قهرمانِ آمریکایی | خلاصه کتاب بِنجامین فِرانکلین

خلاصه کتاب « بِنجامین فرانکلین | Benjamin Franklin » اثر « والتِر آیزاکسون | Walter...

2 دیدگاه