دسته‌ی: سیاست

خلاصه کتاب دروازه های اروپا اثر سرهی پلوخی

خلاصه کتاب ” دروازه های اروپا ” اثر ” سِرهی پلوخی ” The Gates of...

1 دیدگاه

خلاصه کتاب در ستایش عشق اثر الن بدیو

خلاصه کتاب ” در ستایش عشق ” اثر ” آلِن بَدیو ” In Praise Of...

5 دیدگاه

خلاصه کتاب درست و نادرست های اقتصاد اثر تامس سول

خلاصه کتاب ” درست و نادرست های اقتصاد ” اثر ” تامِس سول ” Economic...

1 دیدگاه

خلاصه کتاب اهداف سیاه پوستان اثر آنا گیفتی اوپوکو آگی‌مان

خلاصه کتاب ” اهداف سیاه پوستان ” اثر ” آنا گیفتی اوپوکو آگی‌ِمان ” The...

1 دیدگاه

خلاصه کتاب پروژه 1619 اثر نیکول هانا جونز

خلاصه کتاب ” پروژه 1619 ” اثر ” نیکول هانا جونز ” The 1619 Project...

3 دیدگاه

خلاصه کتاب بنجامین فرانکلین اثر والتر آیزاکسون

خلاصه کتاب ” بِنجامین فرانکلین ” اثر ” والتِر آیزاکسون ” Benjamin Franklin by Walter...

3 دیدگاه