دسته‌ی: فلسفه

عاشقانه‌ی مدرن | خلاصه کتاب در ستایش عشق

خلاصه کتاب « در ستایش عشق | In Praise Of Love » اثر « آلِن...

فلسفه‌ی تعادل | خلاصه کتاب ذِن و هنر نگهداری از موتورسیکلت

خلاصه کتاب « ذِن و هنر نگهداری موتورسیکلت | Zen and the Art of Motorcycle...

تغییر و تکامل فلسفه | خلاصه کتاب مختصری بر تاریخچه‌ی اندیشه

خلاصه کتاب « مختصری بر تاریخچه‌ی اندیشه | A Brief History of Thought » اثر...

هویتِ حقیقی انسان | خلاصه کتاب «کتاب»

خلاصه کتاب « کتاب | The Book » اثر « اَلِن ویلسون واتس | Alan...

آموزه های دالای لاما | خلاصه کتاب نیرویی برای خیر

خلاصه کتاب « نیرویی برای خیر | A Force for Good » اثر « دَنیِل...

پیروزی بر سختی‌ها و آشوب زندگی | خلاصه کتاب 12 قانون زندگی

خلاصه کتاب « 12 قانون زندگی | Twelve Rules For Life » اثر « جُردَن...

3 دیدگاه

گذاری بر منطق، آگاهی و اراده انسان | خلاصه کتاب غریزه انسانی

خلاصه کتاب « غریزه انسانی | The Human Instinct » اثر « کِنِس رِیموند میلِر...