دسته‌ی: فرهنگ شرکتی

برابری شغلی | خلاصه کتاب تعصّب جنیستی را شکست بده

خلاصه کتاب « تعصّب جنسیتی را شکست بده | Beat Gender Bias » اثر « کارِن...

جذب اصولی نیرو | خلاصه کتاب عاقلانه استخدام کن

خلاصه کتاب « عاقلانه استخدام کن | Hire With Your Head » اثر « لو...

همکاران سمی | خلاصه کتاب عوضی‌های محل کار

خلاصه کتاب « عوضی‌های محل کار | Jerks at Work » اثر « تِسا وِست...

رفع ناکارآمدی تیم | خلاصه کتاب پنج آفت هر تیم

خلاصه کتاب « پنج آفت هر تیم | The Five Dysfunctions of a Team »...

معایب وجود رقابت | خلاصه کتاب جایزه بزرگ‌تر

خلاصه کتاب « جایزه بزرگ‌تر| A Bigger Prize » اثر « مارگارت هافرنان | Margaret...

2 دیدگاه

توسعه‌ی شرکت‌های اِستارتاپی | خلاصه کتاب بِلیتزاِسکِیلینگ / رشد رعدآسا

خلاصه کتاب « بِلیتزاِسکِیلینگ (رشد رعدآسا) | Blitzscaling » اثر مشترک « رید هافمَن و...

1 دیدگاه

فرهنگ مسئولیت پذیری | خلاصه کتاب تغییر فرهنگ، تغییر بازی

خلاصه کتاب « تغییر فرهنگ، تغییر بازی | Change the Culture, Change The Game »...

2 دیدگاه