دسته‌ی: فرهنگ شرکتی

خلاصه کتاب اعتماد اثر دکتر هنری کلاود

خلاصه کتاب ” اعتماد ” اثر ” دکتر هِنری کلاود ” Trust by Dr. Henry...

1 دیدگاه

خلاصه کتاب تعصب جنسیتی را شکست بده اثر کارن مورلی

خلاصه کتاب ” تعصب جنسیتی را شکست بده ” اثر ” کارِن مورلی ” Beat...

2 دیدگاه

خلاصه کتاب منطقی استخدام کنید اثر لو ادلر

خلاصه کتاب ” منطقی استخدام کنید ” اثر ” لو آدلِر ” Hire With Your...

2 دیدگاه

خلاصه کتاب عوضی های محل کار اثر تسا وست

خلاصه کتاب ” عوضی های محل کار ” اثر ” تِسا وِست ” Jerks at...

2 دیدگاه

خلاصه کتاب پنج دشمن کار تیمی اثر پاتریک لنسیونی

خلاصه کتاب ” پنج دشمن کار تیمی ” اثر ” پاتریک لِنسیونی ” The Five...

1 دیدگاه

خلاصه کتاب جایزه بزرگ تر اثر مارگارت هفرنان

خلاصه کتاب ” جایزه بزرگ تر ” اثر ” مارگارِت هِفِرنان ” A Bigger Prize...

3 دیدگاه

خلاصه کتاب بلیتزاسکیلینگ اثر رید هافمن و کریس یه

خلاصه کتاب ” بِلیتزاِسکِیلینگ ” اثر ” رید هافمَن و کریس یِه ” Blitzscaling by...

2 دیدگاه

خلاصه کتاب تغییر فرهنگ، تغییر بازی اثر راجر کانرز و تام اسمیت

خلاصه کتاب ” تغییر فرهنگ، تغییر بازی ” اثر ” راجِر کانِرز و تام اِسمیت...

3 دیدگاه