دسته‌ی: عضویت الماسی

خلاصه کتاب مرگبارترین دشمن اثر مایکل اوستِرهولم و مارک اولشیکر

خلاصه کتاب ” مرگبارترین دشمن ” اثر ” مایکل اوستِرهولم و مارک اولشیکر (اولشاکر) ”...

1 دیدگاه

خلاصه کتاب ساده کار کن اثر کارسون تیت

خلاصه کتاب ” ساده کار کن ” اثر ” کارسون تِیت ” Work Simply by...

1 دیدگاه

خلاصه کتاب تاریخچه همه انسان‌هایی که تا کنون زیسته‌اند اثر آدام رادرفورد

خلاصه کتاب ” تاریخچه همه انسان‌هایی که تا کنون زیسته‌اند ” اثر ” آدام رادرفورد...

4 دیدگاه

خلاصه کتاب 7 اصل دستیابی به ثروت و کامیابی اثر جیم ران

خلاصه کتاب ” 7 اصل دستیابی به ثروت و کامیابی ” اثر ” جیم ران...

25 دیدگاه

خلاصه کتاب اعتماد اثر دکتر هنری کلاود

خلاصه کتاب ” اعتماد ” اثر ” دکتر هِنری کلاود ” Trust by Dr. Henry...

1 دیدگاه

خلاصه کتاب پرسیدن ضرری ندارد اثر تری گودی

خلاصه کتاب ” پرسیدن ضرری ندارد ” اثر ” ترِی گودی ” Doesn’t Hurt to...

1 دیدگاه

خلاصه کتاب جوانی ماندگار اثر مارک هایمن

خلاصه کتاب ” جوانی ماندگار ” اثر ” مارک هایمن ” Young Forever by Mark...

14 دیدگاه

خلاصه کتاب درمان زیبا اثر دنیل ام. دیویس

خلاصه کتاب ” درمان زیبا ” اثر ” دنیل ام. دیویس ” The beautiful cure...

5 دیدگاه

خلاصه کتاب چگونه یک ضد نژادپرست باشیم؟ اثر ایبرام ایکس. کندی

خلاصه کتاب ” چگونه یک ضد نژادپرست باشیم؟ ” اثر ” ایبرام ایکس. کندی ”...

4 دیدگاه