دسته‌ی: عضویت الماسی

برگ برنده‌ی تیم‌های موفق | خلاصه کتاب رهبران آخر از همه غذا می‌خورند

خلاصه کتاب « رهبران آخر از همه غذا می‌خورند | Leaders Eat Last » اثر...

چرا نمی توانیم تمرکز کنیم؟ خلاصه کتاب تمرکز به سرقت رفته

خلاصه کتاب « تمرکز به سرقت رفته | Stolen focus » اثر « یوهان هَری...

اهداف نیمه‌ی دوم زندگی | خلاصه کتاب از قدرت به قدرت

خلاصه کتاب « از قدرت به قدرت |From Strength to Strength » اثر « آرتور...

چاره اندیشی در حل اختلاف | خلاصه کتاب مخالفم

خلاصه کتاب « مخالفم | I Don’t Agree » اثر « مایکل براون | Michael...

1 دیدگاه

پرورش صحیح ذهن کودکان | خلاصه کتاب کودکی با مغز کامل

خلاصه کتاب « کودکی با مغز کامل | The Whole-Brain Child » اثر « دَنیِل...

گذاری بر منطق، آگاهی و اراده انسان | خلاصه کتاب غریزه انسانی

خلاصه کتاب « غریزه انسانی | The Human Instinct » اثر « کِنِس رِیموند میلِر...

انقلابی در سیستم آموزشی | خلاصه کتاب مدارس خلاق

خلاصه کتاب « مدارس خلاق | Creative Schools » اثر « کِن رابینسون و لو...

راز های موفقیت در مذاکره | خلاصه کتاب رسیدن به بله

خلاصه کتاب « رسیدن به بله | Getting to yes » اثر « ویلیام یوری،...