دسته‌ی: عضویت الماسی

خلاصه کتاب با چرا شروع کنید اثر سایمون سینک

خلاصه کتاب ” با چرا شروع کنید ” اثر ” سایمون سینِک ” Start with...

1 دیدگاه

خلاصه کتاب پنج دشمن کار تیمی اثر پاتریک لنسیونی

خلاصه کتاب ” پنج دشمن کار تیمی ” اثر ” پاتریک لِنسیونی ” The Five...

1 دیدگاه

خلاصه کتاب با هم بهتر اثر لیدیا دوبینز و تام وندر آرک

خلاصه کتاب ” با هم بهتر ” اثر ” لیدیا دوبینز و تام وَندِر آرک...

2 دیدگاه

خلاصه کتاب اثر انتظار اثر دیوید رابسون

خلاصه کتاب ” اثر انتظار ” اثر ” دِیوید رابسون ” The Expectation Effect by...

1 دیدگاه

خلاصه کتاب تمام بازاریاب ها دروغگو هستند اثر ست گادین

خلاصه کتاب ” تمام بازاریاب ها دروغگو هستند ” اثر ” سِت گادین ” All...

1 دیدگاه

خلاصه کتاب اهداف سیاه پوستان اثر آنا گیفتی اوپوکو آگی‌مان

خلاصه کتاب ” اهداف سیاه پوستان ” اثر ” آنا گیفتی اوپوکو آگی‌ِمان ” The...

1 دیدگاه

خلاصه کتاب انسان خردمند اثر یووال نوح هراری

خلاصه کتاب “انسان خردمند ” اثر ” یووال نوح هَراری ” Sapiens by Yuval Noah...

3 دیدگاه

خلاصه کتاب تاریخچه زمان اثر استیون هاوکینگ

خلاصه کتاب ” تاریخچه زمان ” اثر ” اِستیوِن هاوکینگ ” A Brief History of...

2 دیدگاه

خلاصه کتاب بلیتزاسکیلینگ اثر رید هافمن و کریس یه

خلاصه کتاب ” بِلیتزاِسکِیلینگ ” اثر ” رید هافمَن و کریس یِه ” Blitzscaling by...

2 دیدگاه